Klinik Chiron
ASTROLOGI

Astrologi    

Astrologi er ikke “spådomskunst”, men en udlægning af de muligheder livet giver netop dig.

Med andre ord, kendskab og forståelse af dig selv, samt mulighed for at forstå hvorfor dit liv er forløbet som det er indtil nu, samt at finde redskaber til at arbejde hen imod positive ændringer.

 

Astrologisk  Grundkonsultation

En grundkonsultation omfatter tydning af fødselshoroskopet, samt fremtidshoroskoper 10 år frem, hvor det først kommende år uddybes måned for måned.

Konsultationen varer 1-1½ time, og optages på CD, som du får med.

 

Årshoroskop

Årshoroskopet kan du få stillet hvert år, når først du én gang har fået udarbejdet dit korrigerede fødselshoroskop hos mig eller anden astrolog.
Årshoroskopet belyser de aktuelle muligheder og problemer du har eller står overfor.

Konsultationen varer 1 time og optages på CD, som du får med.

 

Har du ikke mulighed for at møde personligt i min klinik, kan konsultationen udføres via telefon.

 

Forud  for  Grundkonsultationen

Til beregning af dit fødselshoroskop har jeg brug for:

Fødselsdag, -måned, -år og klokkeslet.

Fødeby eller nærmeste større by.

Oplysninger om, 4-5 skelsættende begivenheder, som har forårsaget mærkbare ændringer i dit liv,

f.eks. flytning, fødsler, jobændring – med årstal og dato.

Disse oplysninger er nødvendige, for at jeg kan beregne det astrologiske fødselstidspunkt, der danner grundlag for et eksakt horoskop.

 

Kender du ikke dit fødselstidspunkt, kan dette mod gebyr indhentes fra det landsarkiv, du tilhørte da, du blev født, se link til Landsarkivet.